Foto: Cecilia Ramäng/IKON

Vigsel

Vigseln är en välsignelsehandling över den som vill ingå äktenskap.
I Sverige är vigseln i Svenska kyrkan juridiskt bindande.
Man lovar, fast man inte vet något om framtiden, att dela ansvar, glädje och smärta. Vigsel är en glädje, en fest. Du blir ett med någon, fast ni är två. Du berättar det offentligt.

För ett brudpar som vigs i Svenska kyrkans ordning ingår präst, musiker, kyrka och vaktmästare utan kostnad om man är medlem i Svenska kyrkan.
   
Om du vill boka vigsel i någon av kyrkorna i Skara pastorat, eller har frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen (se info längre ner på denna sida).

Inför vigseln blir ni kontaktade av er vigselpräst för ett vigselsamtal då ni samtalar om vigselgudstjänsten och pratar om det praktiska. Ni planerar då också för gudstjänsten i samråd med prästen. Musiken planeras tillsammans med tjänstgörande musiker. För praktiska frågor om vad som gäller angående smyckning, konfetti, högtalaranläggning m.m. hänvisas till kyrkans vaktmästare.

Vigsel i Svenska kyrkan är kostnadsfri, men minst en av er måste förstås vara medlem i Svenska kyrkan. Vad som ingår och vad som inte ingår hittar du information om nedan.

Skara pastorats lokaler hyrs inte ut till efterföljande bröllopsfest.

Läs mer om vigsel på Svenska kyrkans hemsida.

 

Ingår vid vigsel

Detta ingår vid vigsel i Skara pastorat

•kyrka eller församlingshem
•präst
•musiker
•kyrkvärd/vaktmästare
•utsmyckning i form av altarblommor och altarljus
•högtalaranläggning där det finns
•klockringning
•vigselbevis
•brudkrona att låna om så önskas (förbokas på församlingsexpeditionen)
•tillgång till kyrkan/lokalen en halvtimme före vigselgudstjänstens början och en halvtimme efter dess slut

Präst, och i förekommande fall musiker, träffar brudparet i förväg för planering, genomgång, övning för soloinslag etc.

Ingår ej vid vigsel

Detta ingår ej vid vigsel i Skara pastorat

•blommor i bänkar och fönster
•framplockning av bänkljusstakar eller bänkljus (kan beställas mot timdebitering)
•CD-spelare om det inte finns i högtalaranläggningen
•högtalaranläggning där det inte ingår i kyrkans utrustning
•psalmkort/vigselprogram
•bortplockning och städning efter blommor och material som ni själva ordnat med (kan beställas mot timdebitering)
•övningstid och tid för smyckning utanför öppettiderna. Vaktmästare kan kontaktas att öppna och låsa under arbetstid, 8.00-16.00 Utanför arbetstid sker det efter möjlighet, särskilt avtal och timdebitering.

Observera att det inte är tillåtet att kasta ris, rosenblad, konfetti osv. inne i kyrkorna. Ris och rosenblad får kastas på grusgångarna utanför kyrkan, dock inte sädeskorn eller konfetti.

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00