Norra Vings kyrka
Foto: Anna Theander

Norra Vings kyrka

Kyrkan ligger vid en mindre å mellan Hornborgasjöns sjösänka och Valle härads kamelandskap. Endast delar av väggarna återstår av Norra Vings medeltida kyrka från 1100-talet och ingår i den nuvarande kyrkan. Torn fanns ej, utan en fristående klockstapel.

Redan 1740 ansågs kyrkan för trång och en utbyggnad diskuterades. Den utfördes först 1751-52 då kyrkan förlängdes med drygt sju meter. En genomgripande ombyggnad skedde 1834-35 då kyrkan fick sitt nuvarande utseende. På grund av penningbrist målades kyrkan först 1842 och tornet byggdes 1847. Klockorna i tornet är gjutna 1630 och 1727.

Inventarier
Kyrkans medeltida inventarier är till stor del försvunna. Kvar finns bland annat några illa åtgångna träskulpturer från 1600-talet, skänkta av guvernör Hästehuvud på Härlingtorp. 

Altartavlan är målad av Axel Jungstedt och skänkt till kyrkan 1891 av J. Almgren. Vid ombyggnaden 1835 tog man fram ett krucifix som man fann på jungfru Maria Kafles kista och som nu pryder kyrkan. I kyrkan finns även en ovanlig predikstol i rokoko. Det fristående altaret och den ljusa färgsättningen är från 2000-talet.

Snabbfakta om Norra Vings kyrka

På medeltiden byggdes Norra Vings kyrka men bara delar av väggarna är kvar från den tiden. Kyrkan byggdes ut på 1700-talet men sitt nuvarande utseende fick kyrkan på 1800-talet. Kyrkan har en ovanlig predikstol i rokokostil. Sitt fristående altare och ljusa färgsättning fick kyrkan på 2000-talet.

I Norra Vings kyrka får drygt 100 personer plats.

Kontakt Norra Vings kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Jonathan Ryman tel. 073-841 13 69

 

Vill du veta mer om Norra Vings kyrka?

Mer om Norra Vings kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!