Foto: Skara stift

Certifierad skog

Stiftet har gröna skogsbruksplaner.

Skogsbruket är dubbelcertifierat. Båda systemen är oberoende internationella organisationer som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Gallringspolicy 

Egendomsförvaltningen har dessutom utarbetat en gallringspolicy som är anpassad till de krav som ställs på natur- och kulturmiljöhänsyn i skogsvårdslag och certifieringsregler. Målet med policyn är att för framtiden skapa skogsbestånd med både god kvalitet och kvantitet.

Kontakt - certifierad skog

Egendomschef
Gert Adolfson     
0511-262 51

Skogsförvaltare
Joakim Källman     
0511-262 32