Svenska kyrkan i Thailand
Foto: Magnus Aronson /IKON

Svenska kyrkan i utlandet

"Svenska kyrkan i Utlandet" har en stark förankring även på hemmaplan. I Skara stift finns omkring 150 ombud för arbetet.

Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) bedriver arbete i drygt 40 huvudorter och 130 verksamhetsplatser i alla världsdelar. Arbetet som har sina rötter i den gamla Sjömanskyrkan riktar sig idag främst till de cirka 550 000 svenskar som bor utomlands på grund av studier, arbete, giftermål med mera.

Till detta kommer de miljontals svenska turister som årligen väljer rekreation utanför Sverige. Arbetet har en dominerande diakonal prägel genom hembesök, båtbesök, sjukbesök, fängelsebesök samt övriga personliga samtal.

Ombud i församlingarna

Utlandsarbetet är starkt förankrat i hemmaförsamlingarna. I varje församling bör finnas minst två ombud valda av församlingsråd/kyrkoråd. I Skara stift finns cirka 150 ombud.

Ombudens uppgift är tvådelad: dels sprida information om SKUT:s arbete, dels samla in pengar till dess verksamhet. Ombudsverksamheten leds i varje stift av ett SKUT-råd som hjälper ombuden bland annat med att ordna olika lokala SKUT-arrangemang.

Kontakt

SKUT-rådet i Skara stift kan nås via ordföranden Göran Sagen per tel. 073-994 61 76 eller via e-post.

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga medlemmar i SKUT-rådet i Skara stift.  

SKUT-rådet i Skara stift administrerar även en facebooksida: ”SKUT-SKARA(N)” för ömsesidigt utbyte av aktuell information.

Ytterligare information kan inhämtas via www.svenskakyrkan.se/iutlandet samt facebookgruppen ”Svenska Kyrkan i Utlandets vänner”.