Foto: Foto: Paul Jeffrey /ACT/IKON

Internationellt arbete & engagemang

Internationellt arbete & engagemang är ett viktigt område för Skara stift. Vi vill vara med och skapa en bättre värld.

Internationellt engagemang

Som en del av den världsvida kyrkan arbetar vi för att göra Guds vilja synlig och verklig i världen. Att vara del av Guds kyrka är att vara både väldigt lokal och samtidigt del av ett globalt nätverk. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och ideella deltar Svenska kyrkan i ett långsiktigt arbete mot orättvisor, fattigdom och förtryck och deltar också i arbetet vid akuta katastrofer. Detta arbete sker framförallt genom Act Svenska kyrkan som jobbar genom lokala partnerorganisationer runtom i världen. Ytterligare ett sätt att konkretisera det internationella engagemanget och vår gemenskap i den världsvida kyrkan är vänstiftsrelationer, läs mer om det under rubriken vänstift. 

Internationella grupper i församlingarna

Act Svenska kyrkans arbete bygger på en kedja av relationer från gräsrot till gräsrot. Det betyder att engagemanget för det internationella arbetet lokalt i våra församlingar i Skara stift är avgörande för helheten. Det lokala engagemanget kan med fördel organiseras i en internationell grupp. Tillsammans gan gruppen lära och göra det internationella perspektivet närvarande i församlingens olika sammanhang och verksamheter.

Gruppens arbete kan utgå ifrån de konkreta frågeställningar som intresserar deltagarna. Det går att engagera sig under en kortare eller längre period. Under Act Svenska kyrkans kampanjperioder som sker under adventstiden och fastan kan det behövas extra många i arbetet. Gruppen kan hjälpas åt att på olika sätt lyfta in den världsvida kyrkan i församlingens liv och verksamheter, t.ex. i gudstjänster, konfirmandarbetet och barngrupper. 

Läs mer om Act Svenska kyrkan:

Act Svenska kyrkan förstasida

Internationell grupp

Årliga kampanjer

Kunskapsportalen Actum

Ageravolontärerna

Få information från Act Svenska kyrkan

För att få utskickad information från Kyrkokansliet i Uppsala om Act Svenska kyrkan behöver en bli registrerad som något av följande i adressregistret Kyrksam: 

"Ombud för Act Svenska kyrkan"

"Intresserad av Act Svenska kyrkan"

Denna registrering görs av den person i församlingen eller pastoratet som har ansvar för adressregistret.

Stiftets internationellal råd

För att stödja engagemanget för det internationella arbetet i Skara stift finns Rådet för internationellt arbete i Skara stift, ordförande är Birgit Kullingsjö. Nedan kan du läsa uppdragsbeskrivningen för det internationella rådet, samt se vilka fler som ingår i rådet.

-Uppdragsbeskrivning för Rådet för internationellt arbete i Skara stift
-Här hittar du information om vilka som ingår i rådet

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns också på plats runt om i världen för de svenska medborgare som vistas utomlands. Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är det samma som för församlingar i Sverige. Var utlandskyrkan finns och hur den fungerar kan du läsa mer om vi länken nedan.

I stiftet finns ett råd för utlandskyrkan vars ordförande är Göran Sagen. I församlingarna finns ombud för utlandskyrkan.

Här hittar du kontaktuppgifter till SKUT-rådet i Skara stift

Vill du engagera dig?

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land.

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Utbytesprogram: Ung i den världsvida kyrkan

Utbytesprogrammet är för dig mellan 18 och 30 år. Dela vardagslivet, och engagera dig i kyrkan och samhället under tre månader i Filippinerna eller Tanzania.

En grupp glada personer går tätt ihop och pratar med personen bredvid.

Ageravolontär

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!