Ge en dopgåva från El Salvador

Internationella rådet i Skara stift erbjuder liksom tidigare dopkors från El Salvador som en dopgåva och ett tecken på gemenskapen i den världsvida kyrkan.

Korsen tillverkas av kvinnogrupper i den lutherska kyrkan i El Salvador. Förutom betalningen för korsen, skickas 8 kronor per kors tillbaka till El Salvador som ett stöd till kyrkans sociala arbete. 

Korsen säljs av Internationella rådet i samarbete med Föreningen Senapskornet.

För beställning och information, kontakta Märta Bodin, 036-420 15 eller 070-622 29 29. Kostnaden är 25 kronor per kors.

Till korsen finns en liten broschyr att dela ut till dopfamiljen, där man kan läsa om hur korsen tillverkas.

Dopkorsprojektet

Dopkors från El Salvador

Varför dopkors från El Salvador? I dopet tar Gud emot oss som sina barn och vi blir medlemmar i den världsvida kyrkan. Internationella rådet i Skara stift erbjuder dopkors från El Salvador som en gåva till dopbarnet och samtidigt som ett tecken på gemenskapen i världsvida kyrkan.

Dopkorset – ett konkret korstecken

”Ta emot korsets tecken…”, säger prästen i dopet. Ett dopkors från El Salvador, som barnet får i samband med dopet, blir ett konkret korstecken.

På ena sidan av det lilla korset finns en bild av Jesus, på korset eller som uppstånden. På den andra sidan finns blommor, fåglar, träd, hus – bilder från det vanliga livet där Gud är med oss. 

El Salvador

El Salvador, ett litet land i Centralamerika, präglas av stora klyftor mellan fattiga och rika. Över hälften av befolkningen består av mycket fattiga människor.

Många barn får inte gå i skolan och får heller inte tillräckligt med mat. Naturkatastrofer, miljöförstöring och brottslighet drabbar också de fattiga hårdast.

Många kristna grupper ser som sin uppgift att stödja de fattigaste. Viktigast är att ge människor självförtroende och möjlighet till egen försörjning. Så arbetar också den lilla Lutherska kyrkan, som vi i Skara stift samarbetar med. Tillverkningen av dopkors är ett led i detta arbete.