Tvåstad

Trollhättans församling
Box 161, 461 24 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-47 29 20, fax 0520-47 29 19
Kyrkoherde: Henrik Törnqvist
Församlingens hemsida

Västra Tunhems pastorat
Församlingar: Västra Tunhem, Gärdhem, Åsaka-Björke, Vänersnäs.
Granåsvägen 22, 468 33  VARGÖN
Tel 0521-26 58 50, fax 0521-22 17 38
Kyrkoherde: Elisabeth Tengler
Pastoratets hemsida

Vänersborgs-Väne Ryrs församling
Box 283, 462 23  VÄNERSBORG
Tel 0521-26 55 00, Fax 0521-26 55 70
Kyrkoherde: Gunilla Martinsson
Församlingens hemsida

Rommele församling
Torpavägen 10, 461 78  SJUNTORP
Tel 0520-48 42 50
Kyrkoherde: Fredrik Sahlin
Pastoratets hemsida