Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Rommele pastorat är den södra utposten av Trollhättans kommun och sträcker sig från Göta Älv i väster till Kobergs ägor i öster. Pastoratet består av Fors-Rommele och Upphärads församlingar, och tillhör Skara stift.

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Matt 7:7-8