Verksamheter

Rommele församling

Messy Church

i Kyrkans hus, Sjuntorp.

Pilgrimsvandring

Nästa vandring planeras till våren