Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tisdagspromenad

Vi samlas i Kyrkans Hus tisdagar kl 10.00 och startar med en god fika och sedan tar vi en enkel promenad med eller utan stavar. 

 

Marianne Bertilsson

Marianne Bertilsson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Diakoniassistent

Mer om Marianne Bertilsson

Diakoniassistent med ansvar för de diakonala frågorna i hela pastoratet tillsammans med kyrkoherde.