Foto: Gustaf Hellsing IKON

GDPR - Information om personuppgifter

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Här får du veta varifrån dina personuppgifter hämtas, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter


Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

 • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
 • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
 • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
 • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
 • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
   

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Annette Lindskog, 0520-48 42 51
e-post:  annette.lindskog@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Rommele församlings dataskyddsombud:
Sarah Edström, Xeeda AB
Tel: + 46 76 109 89 00
dso@xeeda.se

 

GDPR - VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Det här med GDPR kan vara lite svårt att förstå ibland. Här har vi sammanställt några vanliga frågor och svar.

Vanliga frågor och svar

SÅ BEHANDLAR SVENSKA KYRKAN DINA PERSONUPPGIFTER

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar personuppgifter om väldigt många personer. Läs mer på svenska kyrkans nationella hemsida om personuppgifter.

 • Annette Lindskog

  Annette Lindskog

  Rommele församling

  Administratör/Sekreterare

  Mer om Annette Lindskog

  Arbetar på pastoratsexpeditionen med kyrkobokföring, bokningar och informationsflöde.