Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig. 

 

Anmälan till grupper och körer

Så här behandlar Rommele pastorat dina uppgifter om du anmäler dig eller ditt barn till någon verksamhet (till exempel kör eller annan verksamhet) som vi arrangerar.

Om du anmält dig till en verksamhet så har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera allt kring verksamheten, till exempel för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där fika eller mat serveras. Dina personuppgifter behandlas enligt avtal du anses ingå när du anmäler dig till verksamheten.  

Det är alltid obligatoriskt att ange namn annars kommer du vi inte att kunna erbjuda en plats i gruppen. I de flesta fall vill vi även ha telefonnummer, adress och e-post för att använda vid kontakt under den tid verksamheten pågår.

Om vi serverar fika, lunch eller dylikt vid evenemanget finns även ett frivilligt fält där du kan fylla i matallergi. Vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att få behandla uppgifter om allergier eftersom det är en känslig personuppgift.

 

Dataskyddsombud
Erika Malmberg är Rommele pastorat dataskyddsombud.

Hon nås på 072-549 64 34

Annette Lindskog

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Administratör/Sekreterare

Mer om Annette Lindskog

Arbetar på pastoratsexpeditionen, med kyrkobokföring, bokningar, information mm.