Foto: IKON

Diakoni

Händer

Diakoni - kyrkans sociala arbete

”Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.”

Ideellt arbete

Välkommen att delta i våra verksamheter!

Internationellt arbete

Tillsammans kan vi förändra!