Predikstol Rommele
Foto: Jimmie Midflo

Predikstolen i Rommele kyrka

Predikstolen med ljudtak blev klar 1716 och gjordes av bildhuggare Johan Mentz Scheffer. Den har uthuggna träskulpturer av de fyra evangelisterna med Kristus i mitten.

 

Texten under evangelisterna lyder: "Saliga äro the som höra Guds ord och giöma thett Luk XI"

På predikstolen finns även ett timglas från 1700-talet.

 

På insidan av trappbarriären finns en dokumentation som troligen tillkommit 1948 och texten lyder: "År 1948 blev kyrkan omfattande restaurerad. Yttertaket omlagt. Sakristian ombyggd. Bänkar ändrade och ommålade. Väggar, tak altare, predikstol, läktarbarriär och funt rengjorda och äldre färger framtagna. År 1941 fick kyrkan värmeledning och 1923 elektrisk belysning. År 1935 byggdes orgeln"