Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ideellt arbete

Många medarbetare behövs!


Det behövs många medarbetare. En del är anställda, andra är förtroendevalda och åter andra är ideella. Somliga har uppgifter i gudstjänsten och andra har uppgifter vid andra samlingar och träffar.
Vill du vara med som ideell medarbetare?
Vi behöver bli
- fler  kyrkvärdar och vaktmästare
- fler i internationella gruppen
- fler medarbetare i barngrupperna

Kontakta expeditionen eller maila  någon av de anställda medarbetarna

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du

Det finns alltför många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Gud Fader själv, han accepterar dej ändå
Och det kan du lita på

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du

Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dej
Men du är fri att göra vad du vill med den
Säga ja eller nej

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du

 

Marianne Bertilsson

Marianne Bertilsson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Diakoniassistent

Mer om Marianne Bertilsson

Diakoniassistent med ansvar för de diakonala frågorna i pastoratet, tillsammans med kyrkoherden.