Taxa gravskötsel

Vattning
500:-
 
Skötsel av grusyta (rensning, krattning, vintertäckning)
700:-
  
Skötsel av gravplats (rensning, vattning, vintertäckning)
800:-

Skötsel av gravplats med grusyta (rensning, krattning, vattning, vintertäckning)
1500:-
  
Vår- och sommarplantering (enbart tillsammans med skötsel av gravplats)
500:-
 
Vinterkrans
160:-
  
Timtaxa för diverse åtgärder på gravanordningar
350:-
  
Askgravplats 25 år
8 000:-
  
Förlängning askgravplats efter 25 år
320:-/år

Läs mer om vilka begravningsalternativ vi kan erbjuda.
Begravning

 

Steven Lundin

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Chef för begravnings- och fastighetsförvaltning

Mer om Steven Lundin

Kyrkogårdsföreståndare