Taxa gravskötsel

Vattning
500:-
 
Skötsel av grusyta (rensning, krattning, vintertäckning)
750:-
  
Skötsel av gravplats (rensning, vattning, vintertäckning)
850:-

Skötsel av gravplats med grusyta (rensning, krattning, vattning, vintertäckning)
1600:-
  
Vår- och sommarplantering (enbart tillsammans med skötsel av gravplats)
550:-
 
Vinterkrans
180:-
  
Timtaxa för diverse åtgärder på gravanordningar (Pris per person, inklusive maskiner, exklusive material)
700:-
  
Askgravplats 25 år
8 000:-
  
Förlängning askgravplats efter 25 år
320:-/år

Läs mer om vilka begravningsalternativ vi kan erbjuda.
Begravning