Altaruppsatsen Rommele
Foto: Jimmie Midflo

Altaruppstasen i Rommele kyrka

Rommele kyrkas altaruppsats är rikt utformad i snidat trä, uppbyggd i tre avdelningar, varav de två nedersta med bärande vridna kolonner, den tredje i form av överstycke med ovalt inramad tavla.
Motiv: Nederst nattvarden, därefter korsfästelsen och överst uppståndelsen, omgiven av akantusblad i vitt, grönt och rött samt en ängel på var sida. På krönet Kristus med segerfanan.
Altaruppsats, liksom altarring, försedd med rik målning och rik, ofta genombruten, lövverksornamentik.
Färgerna är silver, guld, rött, blått etc.
Karaktären är tung bondbarock. På väggen i sen tid målade kompletterande baldakinmålningar i rött och brunt.
Kring den korsfäste finns följande spegelskrift: "Nu se vi på ett dunkelt sätt såsom i en spegel" och på andra sidan "Genom Herrens Jesu Kristi nåd tro att vi skola saliga varda"
(Spegelskrift är bakvänd skrift som läses rättvänd i spegel)
Altaruppsatsen konserverades senast 1948 av konservator Olle Hellström, Skara.