Foto: Skara stift

Rommele kyrka

Kika runt i din kyrka!

Nu kan du utforska våra kyrkor inomhus genom att använda Google Maps. 
Välkommen in!

Den första kyrkan i Rommele byggdes sannolikt i början av 1100-talet och var troligen en enklare träbyggnad. Senare uppfördes en stabilare kyrka av sten och dess läge var ungefär där klockstapeln nu står och några meter öster om denna. Vid gravöppningar har grundstenar och rester av kalkbruk påträffats på denna plats.
På 1560-talet under nordiska sjuårskriget blev kyrkan "avbränd och muren neder i grunden" av danskarna. Efter denna hemsökelse förmådde man bara bygga en kyrka av trä på den gamla grunden. Något över hundra år senare var kyrkan emellertid fallfärdig och under kyrkoherde J F Kretlows ledning byggdes den nuvarande kyrkan 1707. Arbetet tog bara 30 dagar från grunden till taksparrarna. Den behövde, kanske just därför, en grundlig renovering redan 29 år senare.
Kyrkan har därefter restaurerats vid flera tillfällen, senast år 1948. 1860 förlängdes den 7 meter. 1923 fick kyrkan belysning och 1941 installerades en ångvärmeanläggning, som ersattes med elvärme 1992. Yttertaket lades om 1768, därav vimpeln med detta årtal på västgaveln. Taket har även lagts om 1948 och senast 2013.

 

Kyrkans ursprungliga inredning från 1700-talet finns kvar. Till denna räknas altartavlan, predikstolen, altarringen och dopfunten. Dessa är gjorda av bildhuggaren Johan Mentz Scheffer och konserverades senast 1994. Kyrkbänkarna däremot är från ombyggnaden 1948.

 

Under golvet i koret finns tre gravrum med ett 20-tal kistor. Här vilar kyrkoherdarna Kreitlow och Brag samt medlemmar av släkten Liljebjelke.

Kyrkorna i Rommele pastorat är kända för sina takmålningar, utförda på 1740-talet av konstnären Ditloff Ross. De i Rommele konserverades senast 2008. Framme i kyrkan framställs treenigheten och längst bak, över läktaren, yttersta domen. De åtta tavlorna nere vid listen visar, på norra sidan, motiv från gamla testamentet med syndafallet, kopparormen, Jona och valfisken samt Elias himmelsfärd och på södra sidan motiv från nya testamentet med bebådelsen, Golgata, uppståndelsen och Jesu himmelsfärd. På läktarbarriären finns 14 allegoriska målningar som beskriver det krossade hjärtats vandring genom alla plågor fram till upplyftande och vederkvickelse.

Rommele kyrka och kyrkogård finns att hitta på kulturgravar.se. Klicka på bilden nedan, så kan du se filmer och höra om kyrkans historia och sju utvalda kulturgravar.