Altaruppsats Rommele
Foto: Jimmie Midflo

Om vårt pastorat

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Rommele pastorat är den södra utposten av Trollhättans kommun och sträcker sig från Göta Älv i väster till Kobergs ägor i öster.

Pasoratet består av Fors-Rommele och Upphärads församlingar, tillhör Skara stift.

En del i den världsvida kyrkan

Rommele pastorat vill vara en del i den världsvida kyrkan. Som kristna är vi övertygade om att varje människa har rättigheter och är oändligt värdefull. Därför har vi ett självklart uppdrag att arbeta också internationellt. Det gör vi lokalt genom Svenska kyrkans internationella arbete. Det finns unika möjligheter att hjälpa till där det behövs. Tillsammans kan vi förändra!

I vårt pastorat finns en internationell grupp där det finns plats för alla som vill engagera sig.

Vårt internationella engagemang är mest intensivt under Jul- och Fastekampanjen. Då tar vi upp de teman som kyrkan nationellt lanserar: Maträtten, Låt fler få fylla fem. I olika sammanhang i barngrupper och mötesplatser sprider vi denna information och samtalar. Tipsfrågor får oss att tänka till. Vi ordnar lotterier och brödförsäljning.

Rommele pastorats församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 2020-2023

Vår vision för Rommele pastorat är att tillsammans med hela Skara stift i ord och handling tala tydligt om Jesus.