Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal

Rommele pastorat Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Stefan Nordlander

Stefan Nordlander

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Komminister

Mer om Stefan Nordlander

Komminister

Annette Lindskog

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Administratör/Sekreterare

Mer om Annette Lindskog

Arbetar på pastoratsexpeditionen, med kyrkobokföring, bokningar, information mm.

Monica Roolf

Monica Roolf

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Kantor

Mer om Monica Roolf

Kantor och ansvarar för musikverksamheten i hela pastoratet, spelar på gudstjänster och vid kyrkliga handlingar, leder körer.

Steven Lundin

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Chef för begravnings- och fastighetsförvaltning

Mer om Steven Lundin

Kyrkogårdsföreståndare

Marianne Bertilsson

Marianne Bertilsson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Diakoniassistent

Mer om Marianne Bertilsson

Diakoniassistent med ansvar för de diakonala frågorna i hela pastoratet tillsammans med kyrkoherde.

Anders Skoorell

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Församlingspedagog

Mer om Anders Skoorell

Arbetar främst med ungdomar i pastoratet.

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Vaktmästare-fastigheter, kyrkogårdar

Mer om Tomas Johansson

Kyrkvaktmästare

Linda Niklasson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Vaktmästare-fastigheter, kyrkogårdar

Mer om Linda Niklasson

Kyrkvaktmästare