Personal

Rommele pastorat Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Fredrik Sahlin

Fredrik Sahlin

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Kyrkoherde

Stefan Nordlander

Stefan Nordlander

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Komminister

Annette Lindskog

Annette Lindskog

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Administratör/Sekreterare

Mer om Annette Lindskog

Arbetar på pastoratsexpeditionen med kyrkobokföring, bokningar och informationsflöde.

Monica Roolf

Monica Roolf

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Kantor

Mer om Monica Roolf

Kantor med ansvar för musikverksamheten i pastoratet. Medverkar på gudstjänster och vid kyrkliga handlingar, samt är ledare för våra körer.

Marianne Bertilsson

Marianne Bertilsson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Diakoniassistent

Mer om Marianne Bertilsson

Diakoniassistent med ansvar för de diakonala frågorna i pastoratet, tillsammans med kyrkoherden.

Linda Tell

Linda Tell

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Pedagog

Mer om Linda Tell

Pedagog som främst arbetar med våra barn- och ungdomsaktiviteter i pastoratet.

Anders Skoorell

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Församlingspedagog

Mer om Anders Skoorell

Pedagog som främst arbetar med våra barn- och ungdomsaktiviteter i pastoratet.

Bettan Hovling

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Lokalvård

Mer om Bettan Hovling

Arbetar främst med lokalvård, men också som församlingsvärd.

Steven Lundin

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Chef för begravnings- och fastighetsförvaltning

Mer om Steven Lundin

Kyrkogårdsföreståndare

Linda Niklasson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Vaktmästare-fastigheter, kyrkogårdar

Leif Andersson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare