Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skola och förskola

Kyrkan inbjuder skolan till samlingar som en del i undervisningen. Samlingar sker också vid avslutningar och högtider i Fors kyrka och Upphärads kyrka.

För barnen i förskolan ordnas dels samling inför jul och dels sångsamling inför sommaren. Dessutom ordnas samlingar utifrån ett tema t ex ”Visst får du vara arg”, ”Glad att vara jag”. Kyrkrummet kan upptäckas med hjälp av kyrkmöss.

För skolbarnen ordnas samlingar dels i kyrkan ( t ex upptäck kyrkrummet) och dels i skolan ( t ex samling om Alla hjärtans dag)
Skolan har adventssamling och skolavslutning i kyrkan.
År 3 inbjuds till påskvandring.
År 4 inbjuds till julvandring
För år 4 och 5 erbjuds Bibeläventyret