Skola och förskola

Kyrkan inbjuder skolan till samlingar som en del i undervisningen. Samlingar sker också vid avslutningar och högtider i Fors kyrka och Upphärads kyrka.

För barnen i förskolan ordnas dels samling inför jul och dels sångsamling inför sommaren. Dessutom ordnas samlingar utifrån ett tema t ex ”Visst får du vara arg”, ”Glad att vara jag”. Kyrkrummet kan upptäckas med hjälp av kyrkmöss.

För skolbarnen ordnas samlingar dels i kyrkan ( t ex upptäck kyrkrummet) och dels i skolan ( t ex samling om Alla hjärtans dag)
Skolan har adventssamling och skolavslutning i kyrkan.
År 3 inbjuds till påskvandring.
År 2 inbjuds till julvandring
För år 4 och 5 erbjuds Bibeläventyret

 

 • Linda Tell

  Linda Tell

  Fors-Rommele och Upphärads församlingar

  Pedagog

  Mer om Linda Tell

  Pedagog som främst arbetar med våra barn- och ungdomsaktiviteter i pastoratet.