Foto: Magnus Aronson Ikon

Jourhavande präst

Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21.00-06.00.

Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21-06, även om du befinner dig utomlands. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.

Jourhavande präst nås via kanalerna telefon kl 21-06, chatt mån-tors kl 20-24 digitalt brev samt webb.

Jourhavande präst på nätet lanserades 1 september 2014 och är en viktig del av Svenska kyrkans närvaro på webben. Detta har beslutats av kyrkomötet och är en uttalad önskan från stiften att vidareutveckla jourprästverksamheten efter de goda erfarenheter man har av samverkan kring telefonsjälavården.

Nå unga på nätet
Monica Eckerdal tidigare nationell samordnare för Jourhavande präst. Utifrån en förstudie hon gjort har projektet Jourhavande präst på nätet  blivit verklighet. Det består dels av möjligheten att kunna chatta, dels av att kunna skriva digitala brev.

--Skälet att vi gör detta är behovet som finns att kunna nå och möta unga människor. I statistiken kan vi se att de inte har hittat till telefontjänsten Jourhavande präst. Sedan finns det andra grupper, till exempel döva, som i dag inte kan kommunicera direkt med jourhavande präst men via tjänsten på internet nu erbjuds denna möjlighet, säger Monica Eckerdal Hon fortsätter:  

--Samtliga Svenska kyrkans stift är med i Jourhavande präst på nätet och det är präster i olika åldrar från församlingar över hela landet som chattar och svarar på breven. Detta betyder att det är församlingen som står för kontakten med dem som använder sig av den digitala kommunikationen, precis som är angivet i Svenska kyrkans digitala strategi. Nationella nivån samordnar och ansvarar för tekniken.

Så fungerar det
När det gäller chatten, som är öppen måndag till torsdag mellan klockan 20 och 24, går man in på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast. Om många vill chatta samtidigt kan man hamna i kö. När man skrivit färdigt avslutas chatten. Ingenting av det man skrivet eller det som prästen svarat sparas.

--Prästen har absolut tystnadsplikt. Innehållet i chatten krypteras och försvinner när chatten stängs ner eller tiden gått ut, tillägger Monica Eckerdal.

När det gäller det digitala brevet går man in på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast och skapar ett användarnamn och lösenord. Sedan bekräftas lösenordet och man skriver sitt brev och skickar det. För att läsa prästens svar loggar man in med samma användarnamn och lösenord. För varje nytt brev man skickar måste ett nytt användarnamn och lösenord skapas. Svar kan man sedan hämta inom 24 timmar från det att brevet skickades och det finns kvar i 15 dagar om man inte själv väljer att ta bort det. 

Absolut tystnadsplikt
Det är alltså viktigt att veta att varken brevet eller prästens svar sparas. Prästen har absolut tystnadsplikt och även här krypteras innehållet och allt försvinner när man tagit bort det eller tiden gått ut. Säkerheten är optimal, säger Monica Eckerdal. Jouren är gratis och öppen för alla – troende såväl som icke troende, medlem såväl som icke medlem. 

Annika Sjöqvist Platzer

Läs gärna mer på:

Svenska kyrkan - jourhavande präst