Ansvarig utgivare

Här finner du grundläggande information för svenskakyrkan.se/rommele

Rommele pastorats officiella webbplats svenskakyrkan.se/rommele har utgivningsbevis och därmed en ansvarig utgivare. Ansvarig utgivare är kyrkoherde Fredrik Sahlin.

Utgivningsbevis innebär att det som publiceras på denna webbplats juridiskt faller under yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen och omfattas därmed inte av dataskyddsförordningen.

Har du frågor om utgivningsbeviset vänd dig till ansvarig utgivare Fredrik Sahlin, fredrik.sahlin@svenskakyrkan.se