Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bibelsamtalsgrupp för kvinnor

Bibelsamtalsgrupp för kvinnor i Kyrkans hus

Första träffen för hösten blir torsdag 12 september kl. 14.30-16.00.
Vi träffas varannan vecka, ojämna veckor.

Ledare: Lena Simonsson