Bibelsamtalsgrupp för kvinnor

i Kyrkans hus, Sjuntorp

Välkommen till bibelsamtalsgrupp för kvinnor i Kyrkans hus

Första träffen för våren blir torsdag 16 januari kl. 14.30-16.00.
Vi träffas varannan vecka, ojämna veckor.

Ledare: Lena Simonsson