Altaruppsats Upphärad
Foto: Jimmie Midflo

Altaruppsatsen i Upphärads kyrka

Altaruppsatsen är delad i tre fält eller bilder. Överst står den uppståndne frälsaren med segerfanan och i mellanpartiet den korsfäste Jesus Kristus. I bakgrunden till den korsfäste fanns före kyrkans renovering 1954 ett landskap målat. Vad vi ser nu är dock den ursprungliga 1700-talsbilden med det törnekransade hjärtat. Denna innerliga symbolbild passade inte in i det sena 1800-talets teologi och därför målades den helt enkelt över 1889.
I det nedre fältet framställs instiftandet av nattvarden och där kan man läsa text från Johannesevangeliet: "Wilken som äter mitt Kiött och dricker mitt Blod, han haver evinnerligt liv, och jag skall uppväcka honom på den yttersta dagen" Under denna text är ett varningens ord från Korintierbrevet tillfogat: "Den owerdeliga äter och dricker, han äter och dricker sig sjielvom domen". I en modernare bibelöversättning betyder det: "Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig".