Händer
Foto: Jimmie Midflo

Diakoni - kyrkans sociala arbete

”Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.”

Vad är diakoni?

 

Diakoni betyder "tjänst" och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Kyrkan har under mycket lång tid bedrivit medmänskligt arbete och idealet är att göra som Jesus gjorde - möta människor och utgå från deras behov. Varje församling har som uppgift att verka diakonalt, dvs möta medmänniskor i kärlek och omsorg, inte minst i vardagen. Många frivilliga engagerar sig också i församlingens diakonala arbete och för att dessutom ta ett särskilt ansvar för det diakonala arbetet viger Svenska kyrkan diakoner, vid sidan av präster och biskopar. I arbetsuppgifterna ingår t ex samtal och själavård, diakoner har tystnadsplikt, de medverkar i gudstjänsterna, gör hem- och sjukbesök, skapar mötesplatser i församlingarna, ordnar aktiviteter, bedriver uppsökande verksamhet, har kontakter med äldreboende och socialtjänst med mera. Tveka inte utan ring om Du önskar samtal, funderar över något eller kanske vill vara med och hjälpa till vid någon aktivitet!

Tystnadsplikt

För en diakon gäller tystnadsplikten sådant som hon/han fått veta under själavårdande samtal men personen i fråga kan lösa diakonen från tystnadsplikten. Likaså kan en diakon åläggas att uttala sig under ed. Diakonens tystnadsplikt bryts om det föreligger uppgifts-, informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag.

 

Britta Lundqvists stiftelse till stöd åt diakoniverksamhet för äldre och behövande i Trollhättans kommun. Församlingarna får söka medel för olika projekt och en del gemensamma satsningar görs. . Läs mer om Britta Lundqvist Stiftelsen

 • Marianne Bertilsson

  Marianne Bertilsson

  Fors-Rommele och Upphärads församlingar

  Diakoniassistent

  Mer om Marianne Bertilsson

  Diakoniassistent med ansvar för de diakonala frågorna i pastoratet, tillsammans med kyrkoherden.