Britta Lundqvists stiftelse

är ett privat initiativ och finns i Trollhättan sedan 1999. Stiftelsens medel riktas enligt testamentet till äldre och behövande i Trollhättans kommun och ska förmedlas genom Svenska kyrkans diakoni. Församlingarna får söka medel för olika projekt och en del gemensamma satsningar görs.

Följeslagaren

För dig som är ålderspensionär i Trollhättans kommun och vill ha någon som följer med till vårdcentralen, hårfrisörskan, kyrkan promenaden, sammankomsten m m eller för dig som vårdar en anhörig hemma och behöver en stunds avlastning. Läs mer.

Rekreationsvecka för anhörigvårdare

I maj månad arrangerar Britta Lundqvists stiftelse en rekreationsvecka för anhörigvårdare på Lilleskog - Skara stifts gård utanför Alingsås. Veckan riktar sig personer som vårdar en äldre anhörig i hemmet, med eller utan hjälp från kommunen. Samarbete med kommunens anhörigstöd finns också kring till exempel Må-gott-dagar för anhörigvårdare på Kyrkans gård Gräsviken. Vill du veta mer - kontakta Katharina Klingborg tel. 47 29 34.

Inbjudan diakonicirkel

Känner Du att Du har tid över ibland för en medmänniska? Vi behöver bli fler medhjälpare inom diakonin i Svenska Kyrkan! Med jämna mellan erbjuder församlingarna diakonicirklar för personer som vill bli volentärer/ ideella medarbetare. 

Läs mer här.

(Du kan fylla i anmälan och skriva ut på papper och skicka in brevledes eller spara pdf:en och skicka in med e-post)