Altaruppsats Fors
Foto: Jimmie Midflo

Altaruppsatsen i Fors

Altaruppsatsen i barockstil är från 1700-talets första hälft. Den är utförd av av en bildhuggare med namnet Johan Mentz Scheffer, som även utfört altaruppsatsen i grannkyrkan i Upphärad. Arkitektoniskt är den uppbyggd med tre målade träreliefer insatta i rikt dekorerat ramverk. På den första våningen syns en framställning av nattvarden med snidade figurer insatta mot en målad bakgrund med malmkrona i en åttakantig inramning. Denna ram kantas i sin tur av förgylld akantusornamentik samt en större fyrsidig ram med akantusornament i silver. Framställningen flankeras av blå kolonner med en huggen spiralvriden ranka i silver med druvklasar i rött. På sidorna sitter ornament i silver. Den nedersta texten lyder: "Tu Bereder till mig ett bord emot mina fiender: Psalt 23:5". Texten däröver lyder: "Kommer til mig I alle som arbetn och ären betungade, iag wil wederqweckia eder. Matt 11:28"
Den första och andra reliefen skiljs genom ett listverk, delvis marmorerat och prytt med änglahuvuden. Två änglar i guld och silver står även på listverket över kolonnerna. På den andra våningen visas korsfästelsen inramat av en hjärtformad blomsterbård med textslinga. Även detta motiv flankeras av akantusornamentik i guld och silver. Överst visas himmelsfärden i rund relief som kröns av Kristus med segerfanan. Altaruppsatsen konserverades senast 1994.