Messy Church

Inställt i höst

De planerade träffarna den 13 oktober och 10 november är inställda.

Till Messy Church kan du komma som du är, tillsammans med hela familjen.

Varje tillfälle har ett eget tema. Messy Church  börjar med att vi fikar tillsammans. Sedan har vi ett pysselpass och ett sångpass, som följer dagens tema. Pysselsakerna och sångerna använder vi sedan i en kort Gudstjänst. Vi avslutar med att äta lite mat tillsammans.

Du är också välkommen att hjälpa till med förberedelserna.
Kontakta Stefan Nordlander 0520-48 42 54

 

 

Stefan Nordlander

Stefan Nordlander

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Komminister