Messy Church

Höstens tillfällen 3 oktober, 19 oktober, 16 november

Vi startar höstens verksamhet med familjesöndag i Upphärad den 3 oktober kl. 14.30

Sångglada barn tar helt enkelt med sig sina föräldrar, eller andra vuxna, och sedan sjunger vi tillsammans för glatta livet. Roliga, enkla sånger. Detta vänder sig i första hand till de yngre barnen i åldrarna 3-7 år. Yngre och äldre barn är förstås varmt välkomna de också! Enda kravet är att alla är med, så att det blir en riktigt maffig familjekör.

14.30 Vi sjunger och övar i Upphärads kyrka
15.15 Korv med bröd i församlingshemmet
16.00 – 16.30 Gudstjänst med Små & Stora i kyrkan, där Familjekören är med och sjunger.

--

Påföljande datum, tisdag 19 oktober och 16 november, träffas vi i Kyrkans hus, som vanligt, kl. 17.15.

Till Messy Church kan du komma som du är, tillsammans med hela familjen.

Varje tillfälle har ett eget tema. Messy Church  börjar med att vi fikar tillsammans. Sedan har vi ett pysselpass och ett sångpass, som följer dagens tema. Pysselsakerna och sångerna använder vi sedan i en kort Gudstjänst. Vi avslutar med att äta lite mat tillsammans.

Du är också välkommen att hjälpa till med förberedelserna.
Kontakta Stefan Nordlander 0520-48 42 54

Läs mer om hur och varför vi hanterar din personuppgifter.
GDPR: Barngrupper

 

 

Stefan Nordlander

Stefan Nordlander

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Komminister