Foto: Skara stift

Upphärad kyrka

Kika runt i din kyrka!

Nu kan du utforska våra kyrkor inomhus genom att använda Google Maps. 
Välkommen in!

Upphärads kyrka är den enda av Rommele pastorats kyrkor som inte står på samma plats som sin föregångare. Socknens första kyrka uppfördes av sten på Höljebacka ägor någon gång under medeltiden långt innan Sverige blivit ett protestantiskt land. Denna kyrka revs till grunden under danskarnas härjningståg i Västergötland i mitten av 1560-talet. En enkel träkyrka var allt som sockenborna mäktade ersätta den med. Idag finns enbart rester av grunden, ett nyuppsatt träkors och en minnessten på denna plats.

I början av 1700-talet var träkyrkan i så dåligt skick att man skulle bli tvungen att riva ner den och bygga en ny. Men kyrkoherde Joachim Kreitlow var då färdig med renoveringen av de andra kyrkorna i pastoratet och satte igång att övertala församlingsborna om att de istället skulle bygga en stenkyrka på Nyckleby ägor intill landsvägen. Han lyckades så småningom med detta, men det förtjänar att påpekas att kyrkans kassa 1723 bestod av 382 daler varav en del bestod av reducerade så kallade nödmynt.
Kreitlow lyckades få en stiftskollekt beviljad vilken gav 120 daler i tillskott och från Kunglig Majestät fick man nådigt tillstånd att flytta kyrkan till en ny plats och den 5 maj 1724 lade kyrkoherden första stenen. Efter endast 24 dagar var murverket rest.
Den 19 juli samma år kunde Magister Kreitlow själv förrätta invigningen och senare under hösten lades spån på taket. Nästa år bygdes innertak, predikstol, bänkar och läktare och 1727 var altartavlan klar. Predikstolen och altartavlan tillverkades av bildhuggaren Mäster Johan Scheffer och kostade församlingen nära 200 daler. En summa som Mäster hade vissa svårigheter att erhålla och det krävdes många påminnelser till sockenstämman.

Upphärads kyrka och kyrkogård finns att hitta på kulturgravar.se. Här kan du se filmer och höra om kyrkans historia och nio utvalda kulturgravar.

Upphärads kyrka och kyrkogård