Ringar
Foto: Jimmie Midflo

Bröllop

Att säga ja till varandra inför Gud och församlingen.

Äntligen får flera vara med!
De nya restriktionerna ger oss möjlighet att erbjuda flera att delta, familj och vänner, vid det speciella tillfälle som bröllopet är. 

FÖR VÅRA KYRKOR GÄLLER FÖLJANDE MAXANTAL
Fors och Rommele kyrka
Max 50 personer utan markerade sittplatser. Även mer än 50 personer kan vara möjligt om sällskap sitter vid de markerade sittplatserna på varannan bänkrad. Ett sällskap får inte vara större än 8 personer. Vid flera mindre sällskap ska max 4 personer sitta på varje markerad bänkrad och det ska vara minst en meter mellan varje sällskap. Om enskilda individer sitter i bänkraderna får maximalt 3 personer sitta per markerad bänkrad.

Upphärads kyrka
Max 50 personer utan markerade platser. Vi bedömer kyrkan vara för liten för att ta in fler än 50 personer även om det finns markerade platser.

Samlingar i våra församlingshem
Vi bedömer att våra lokaler är för små för att följa restriktionerna som tillåter 50 personer. Därför har vi bestämt ett maxantal för respektive församlingshem. Kyrkans hus, Sjuntorp max 40 personer. Upphärads församlingshem max 30 personer.

om vigseln

Att säga ja till varandra inför Gud och inför dem som samlats till vigseln, visar på en stor kärlek och ett stort förtroende för varandra. Äktenskapet ger en grund att stå på genom hela livet. 

Om ni vill boka tid för vigsel, är det enklast att höra av sig till expeditionen. Om den blivande maken eller makan är medlem i Svenska kyrkan, är det möjligt att gifta sig i den kyrka man önskar. Prästen kontaktar brudparet och kommer överens om en tid för ett vigselsamtal. Då går prästen och brudparet igenom vigseln, väljer psalmer och samtalar om äktenskapet. 

Kantorn som spelar vid vigseln är behjälplig vid val av ingångs- och utgångsmusik. Det är bra om paret tar en tidig kontakt. Likaså om brudparet har önskemål om ytterligare musik, såsom solosång eller liknande, går det också bra att ta upp det med prästen och kantorn. 

I inledningsorden till vigseln står det: ”… Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje. Äktenskapet är en Guds gåva instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar.” 

Ringen eller ringarna som byts är ett tecken på löftena om ömsesidig kärlek och trohet. 

I förbönen, som prästen ber, får alla som samlats förenas och lägga brudparet och deras gemensamma framtid i Guds händer.

Alla våra tre kyrkor är populära vigselkyrkor, särskilt Rommele som är vår minsta kyrka. Vigslar sker oftast på lördagseftermiddagar. Det är bra om man är ute i god tid med bokningen, som man gör på expeditionen.

Pastoratet har två brudkronor för utlåning.

Läs om hur vi hur och varför behandlar vi era personuppgifter.
GDPR: Vigsel

Annette Lindskog

Annette Lindskog

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Administratör/Sekreterare

Mer om Annette Lindskog

Arbetar på pastoratsexpeditionen med kyrkobokföring, bokningar och informationsflöde.