Faktureringsadress

Ange alltid följande faktureringsadress:

Rommele församling
Fack 77803070
Box 15018
750 15 Uppsala

E-faktura 

Om ni har möjlighet att skicka e-fakturor har Rommele församling följande uppgifter:

E-fakturaadress: 2520050721 (Organisationsnummer utan bindestreck)
VAN-leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Bilagor i pdf-format hanteras
--
Saknas möjligheten att skicka e-faktura vill vi helst att ni skickar fakturan via e-post.

Fakturor via e-post 

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument i pdf-format till
77803070@faktura.svenskakyrkan.se

Leverantörsfakturor i utländsk valuta kan mejlas som ett bifogat dokument i pdf-format till
77803070@invoice.svenskakyrkan.se

Utformning av e-post 
• Fakturan måste skickas med som bilaga i mejlet. Endast en faktura per bilaga 
• Flera bilagor i ett mejl hanteras förutsatt att bilagorna i mejlet har olika namn 
• Är fakturan flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas i mejlet 
• Skriven information i mejlet kommer inte att behandlas