Gravsten
Foto: Jimmie Midflo

Begravning

Tillsammans planerar vi för avskedet och gudstjänsten.

När en anhörig har dött är du välkommen att kontakta församlingen via pastoratsexpeditionen eller genom någon präst. Tillsammans planerar vi för avskedet och gudstjänsten. Du kan också ta kontakt med någon begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska bestyren runt begravningen. 

I begravningsgudstjänsten tar vi avsked av den som dött och lämnar honom eller henne i Guds händer.

Tacksägelse i gudstjänsten

Tacksägelse sker i en gudstjänst någon av de kommande helgerna. Då läses namnet på den avlidne upp, ett ljus tänds i ljusbäraren och under stilla bön ringer kyrkklockorna. En inbjudan skickas ut till den anhörige. 

En gång om året, på Alla själars dag (den söndag som infaller mellan 1 och 7 november), har vi också en minnesgudstjänst då vi ber och tänder ljus för alla som gått bort under året. 

Själaringning

Själaringning sker vanligtvis den första vardagen efter att församlingen fått kännedom om dödsfallet. I Upphärads kyrka är tiden för själaringning kl 10 och i Fors och Rommele är den kl 10.30. 

Inför döden

Ligger din anhörige inför döden och vill du eller din anhörige ha samtal så tveka inte att ta kontakt med någon av prästerna eller diakoniassistenten. Vi hjälper gärna till med att hålla en enkel andakt vid dödsbädden om ni önskar det. Vi kan också vara med om ni önskar någon form av bisättning, när den avlidne ska föras från hemmet eller sjukhuset, eller när den avlidne har kommit till den plats där stoftet ska förvaras fram till begravningsgudstjänsten.

Borgerlig begravning

För den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan Kyrkans Hus i Sjuntorp användas för borgerlig begravningsakt. Det ingår i begravningsavgiften, liksom gravsättning på våra kyrkogårdar.

 

 

I Rommele pastorat kan vi erbjuda följande begravningsalternativ

Jordbegravning (alternativt kistbegravning) används som begrepp för den typ av gravsättning där kistan sänks i jorden. Även urnor, med kvarlämnor efter kremeringen, grävs som regel ner i jord, men det kallas inte för jordbegravning, utan "urnnedsättning".

Askgravplats är en plats för gravsättning av kvarlämnor i begravningsriten eldbegängelse. Askgrav är ett enklare gravskick än urngrav genom att gravplatsen normalt upptar en mindre yta och att den markeras med en mindre sten. Gravplatsen upplåts med gravrätt men kyrkogårdsförvaltningen står för skötseln.

Minneslund är en särskilt avgränsad plats på en kyrkogård för nedgrävning eller spridning av aska efter kremering

För med information vänligen kontakta vår kyrkogårds- och fastighetsföreståndare Steven Lundin.

Det finns ett bårtäcke som pastoratet lånar ut.

Läs om hur vi hur och varför behandlar vi era personuppgifter.
GDPR: Begravning

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Sten med texten Älskade morfar och ett ritat hjärta.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Att planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

En präst talar på en begravning.

Begravningsgudstjänst

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.

Ett par personer lägger blommor på kistan vid en begravning

Vett och etikett vid en begravning

Som gäst har du kommit till begravningen för att visa din sorg och respekt för den döda. Tänk på att ta hänsyn till den dödas och de anhörigas önskemål.

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

Om sorg

När sorgen drabbar kan ge en känsla av overklighet. Det som tidigare gav balans och harmoni finns inte kvar.