Tillgänglighetsdatabasen

Här hittar du tillgängligheten till våra kyrkor

Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. Detta betyder att du kan söka upp en anläggning för att undersöka möjligheterna för rörelsehindrade eller personer med nedsatt syn.

Vi har blivit tillfrågade att vara först ut för kyrkorna i Sverige att vara med i Tillgänglighetsdatabasen. Därför har vi, under hösten, sett över våra fastigheter för att kartlägga framtida behov.