Ljuskrona
Foto: Jimmie Midflo

Ljuskrona i Upphärads kyrka

Ljuskrona från slutet av 1600-talet, med plats för 5 ljus som hänger vid altarringen. Om dess införskaffande kan man läsa i ett sockenstämmoprotokoll för år 1684, då kyrkokassan innehöll endast 68 daler och 3 shilling: "Aff dessa penningar hafwa någre aff sochnemännen inköpt en Crona, dock utan Kyrkioherdens wetskap, som sig desto meer för alt framdehles athal uhrscäcktar och stijger efter deras rächning till 21 daler" Kyrkoherden, som inte gillade att sockenmännen handlat på egen hand hette Jonas Fosselius.
Kronan är unik därför att den kröns av en svan som med böjt huvud biter sig själv i bröstet. Detta skall symbolisera Kristus som utgjuter sitt blod för människornas frälsning. Denna symbol brukar alltid framställas som en pelikan, vilken på detta sätt uppges mata sina ungar när det är brist på annan föda, men i denna 1600-talskrona har pelikanen ersatts med en svan, en fågel som säkert var mycket mer känd bland sockenborna.