Klockstapel Upphärad
Foto: Jimmie Midflo

Klockstapeln vid Upphärads kyrka

Tillverkad av 12 ekar och är från 1771 men innehåller numera ingen klocka. Klocktornet står på sin ursprungliga plats och troligtvis fanns det tidigare en äldre klockstapel. Klockstapeln är av klockbockstyp och har sex ben klädda i rödmålad panel. Grunden består av ofogad natursten och den fyrsidiga huven med svängt takfall är klädd i papp. På toppen sitter en flöjel med årtalet 1771. Enligt vissa källor kan klockstapeln vara delvis ombyggd på 1800-talet. Den reparerades i slutet av 1920-talet och fick delvis ny panel 2014. Sedan kyrktornet uppförden 1928 är den utan klocka. Denna, ytterligare en klocka, finns numer i kyrktornet. Lillklockan är den ende av dessa som funnits i klockstapeln. Inskriptionerna på lillklockan är på grund av den höga åldern svårtydda. Ingvar Rohr har tolkat texten och den första raden kan uttydas: "Denna klocka har välaktade Nils A skänkt till Guds ära"
Den andra raden har följande inskrift: "TEN KLÅKA HAEVER VÄL ÅTET NISKA TILDVDHS ÄRA - ANNO 1626 XXX IIIII - IHS"
Översatt blir detta: NÄR DENNA KLOCKA LUDIT SKALL NI BEDJA TILL GUDS ÄRA - ANNO 1626 DEN 30 JUNI - IHS

När det nya klocktornet byggdes införskaffades även en ny klocka, kallad storklockan. På storklockan finns följande inskription: ÅR 1928 - UNDER KONUNG GUSTAV V:TES 21 REGERINGSÅR, DÅ EDVARD ROHDE VAR BISKOP I GÖTEBORGS STIFT, S.J. MEULLER KYRKOHERDE I PASTORATET, SVEN OLSSON FÖRSAMLINGENS KOMMINISTER, O. JOHANSSON, A. PETTERSSON KYRKOVÄRDAR, SAMT I. GRUNDELL KLOCKARE BLEV DENNA KLOCKA GJUTEN TILL UPPHÄRADS KYRKA.
Utöver detta står även: GIVE DÅ GUD ATT VAR VI BO ALLTID NÄR KLOCKORNA RINGA SAMLAS VI MÅ I KRISTI TRO HERREN VÅRT OFFER ATT BRINGA.

En ringningsanordning med trampor monterades i tornrummet under klockplan.
Klockringningen elektrifierades 1958 och den mekaniska trampmaskinen kopplades ur 1997.