Dop

Att bli döpt är en stor händelse. Den som döps tar ett steg in i den kristna tron. Är det ett barn som döps, är det föräldrarna som beslutat sig för att ta det steget för sitt barn. Men mest av allt är dopet en Guds gåva. Gud handlar med den som döps och gör honom eller henne till sitt barn och till Jesu lärjunge. Det blir tydligt när prästen tecknar korsets tecken på den som ska döpas och säger: ”Ta emot korsets tecken. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge.”

Dopet är ett av kyrkans sakrament, en helig handling som Jesus själv har instiftat. Sakramenten har en synlig och en osynlig sida. I dopet är vattnet det synliga tecknet och den nya födelsen in i Guds rike, är det osynliga.

Faddrarna har en viktig uppgift att vara förebilder och att be för dopbarnet eller dopkandidaten, som det kallas när det är en vuxen person som döps. Den som blir fadder ska själv vara döpt.

Oftast sker dopen i söndagens gudstjänst i församlingens närvaro. Vi erbjuder även vissa datum för dop på lördagar.

Välkommen att boka dop!

I Fors-Rommele och Upphärads församlingar är du välkommen till dopet med ditt barn eller som vuxen, om du inte blev döpt som liten.

Kontakta expeditionen för att beställa dag/tid. Du kan även boka Kyrkans Hus, Sjuntorp eller Upphärads församlingshem för dopkaffe.

Den präst som ska döpa, hör sedan av sig till dopfamiljen för att bestämma tid för ett dopsamtal, då dopet förbereds.

Vårens doplördagar
23 januari 2021
20 februari 2021
20 mars 2021
17 april 2021

 

 

Annette Lindskog

Annette Lindskog

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Administratör/Sekreterare

Mer om Annette Lindskog

Arbetar på pastoratsexpeditionen med kyrkobokföring, bokningar och informationsflöde.