Dop

Höstens doplördagar är tillgängliga för bokning

Äntligen får flera vara med!
De nya restriktionerna ger oss möjlighet att erbjuda flera att delta, familj och vänner, vid denna speciella händelse som dopet är. 

FÖR VÅRA KYRKOR GÄLLER FÖLJANDE MAXANTAL:
Fors och Rommele kyrka
Max 50 personer utan markerade sittplatser. Även mer än 50 personer kan vara möjligt om sällskap sitter vid de markerade sittplatserna på varannan bänkrad. Ett sällskap får inte vara större än 8 personer. Vid flera mindre sällskap ska max 4 personer sitta på varje markerad bänkrad och det ska vara minst en meter mellan varje sällskap. Om enskilda individer sitter i bänkraderna får maximalt 3 personer sitta per markerad bänkrad.

Upphärads kyrka
Max 50 personer utan markerade platser. Vi bedömer kyrkan vara för liten för att ta in fler än 50 personer även om det finns markerade platser.

Samlingar i våra församlingshem
Vi bedömer att våra lokaler är för små för att följa restriktionerna som tillåter 50 personer. Därför har vi bestämt ett maxantal för respektive församlingshem. Kyrkans hus, Sjuntorp max 40 personer. Upphärads församlingshem max 30 personer.

Höstens doplördagar

18 september (fullbokat)
16 oktober (fullbokat)
23 oktober (fullbokat)
13 november (fullbokat)
27 november
4 december (fullbokat)

Välkommen att kontakta oss!
Ring expeditionen, 0520 - 48 42 50, säkrast mellan kl. 9.00-12.00,
eller fyll i och skicka in formuläret här nedan.

Att bli döpt är en stor händelse. Den som döps tar ett steg in i den kristna tron. Är det ett barn som döps, är det föräldrarna som beslutat sig för att ta det steget för sitt barn. Men mest av allt är dopet en Guds gåva. Gud handlar med den som döps och gör honom eller henne till sitt barn och till Jesu lärjunge. Det blir tydligt när prästen tecknar korsets tecken på den som ska döpas och säger: ”Ta emot korsets tecken. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge.”

Dopet är ett av kyrkans sakrament, en helig handling som Jesus själv har instiftat. Sakramenten har en synlig och en osynlig sida. I dopet är vattnet det synliga tecknet och den nya födelsen in i Guds rike, är det osynliga.

Faddrarna har en viktig uppgift att vara förebilder och att be för dopbarnet eller dopkandidaten, som det kallas när det är en vuxen person som döps. Den som blir fadder ska själv vara döpt.

Oftast sker dopen i söndagens gudstjänst i församlingens närvaro. Vi erbjuder även vissa datum för dop på lördagar.

Välkommen att boka dop!

I Fors-Rommele och Upphärads församlingar är du välkommen till dopet med ditt barn eller som vuxen, om du inte blev döpt som liten.

Kontakta expeditionen för att beställa dag/tid. Du kan även boka Kyrkans Hus, Sjuntorp eller Upphärads församlingshem för dopkaffe.

Den präst som ska döpa, hör sedan av sig till dopfamiljen för att bestämma tid för ett dopsamtal, då dopet förbereds.

 

Läs om hur vi hur och varför behandlar vi era personuppgifter.
GDPR: Dop av barn
GDPR: Dop av vuxen

 

Annette Lindskog

Annette Lindskog

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Administratör/Sekreterare

Mer om Annette Lindskog

Arbetar på pastoratsexpeditionen med kyrkobokföring, bokningar och informationsflöde.