Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Att bli döpt är en stor händelse. Den som döps tar ett steg in i den kristna tron. Är det ett barn som döps, är det föräldrarna som beslutat sig för att ta det steget för sitt barn. Men mest av allt är dopet en Guds gåva. Gud handlar med den som döps och gör honom eller henne till sitt barn och till Jesu lärjunge. Det blir tydligt när prästen tecknar korsets tecken på den som ska döpas och säger: ”Ta emot korsets tecken. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge.”

Dopet är ett av kyrkans sakrament, en helig handling som Jesus själv har instiftat. Sakramenten har en synlig och en osynlig sida. I dopet är vattnet det synliga tecknet och den nya födelsen in i Guds rike, är det osynliga.

Faddrarna har en viktig uppgift att vara förebilder och att be för dopbarnet eller dopkandidaten, som det kallas när det är en vuxen person som döps. Den som blir fadder ska själv vara döpt.

Den präst som ska döpa, hör sedan av sig till dopfamiljen för att bestämma tid för ett dopsamtal, då dopet förbereds.

Oftast sker dopen i söndagens gudstjänst i församlingens närvaro.

I Fors-Rommele och Upphärads församlingar är du välkommen till dopet med ditt barn eller som vuxen, om du inte blev döpt som liten.

Kontakta expeditionen för att beställa dag/tid. Samt boka eventuellt Kyrkans Hus, Sjuntorp eller Upphärads församlingshem för dopkaffe.

 

Annette Lindskog

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Administratör/Sekreterare

Mer om Annette Lindskog

Arbetar på pastoratsexpeditionen med kyrkobokföring, bokningar och informationsflöde.