Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tisdagsklubben i Fors

Du som går i skolan upp till åk 4 är välkommen att vara med.

Efter ett enkelt mellanmål blir det sånger, berättelser, andakt, lekar och pyssel kring olika teman.

Tisdagsklubben träffas i Kyrkans Hus i Sjuntorp på tisdagar kl. 14.30-16.00

Annette Lindskog

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Administratör/Sekreterare

Mer om Annette Lindskog

Arbetar på pastoratsexpeditionen, med kyrkobokföring, bokningar, information mm.

Anders Skoorell

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Församlingspedagog

Mer om Anders Skoorell

Arbetar främst med ungdomar i pastoratet.