Efter dopet

Gemenskapen för barn och föräldrar i gudstjänst och öppen förskola.

Året efter dopet inbjuds barnen till en gudstjänst med små och stora. Rommele pastorat uppmärksammar också årsdagen genom att överlämna en gåva, i form av en dopängel. Barn och föräldrar erbjuds att deltaga i Kyrkans öppna förskola, där gåvan överlämnas.

Det år barnen fyller fyra inbjuds barnen att få en ”Bibel för barn”. Detta sker i en gudstjänst med små och stora i Upphärads kyrka för barnen i Upphärads församling och till en söndagseftermiddag i Kyrkans hus Sjuntorp kallad ”Kura skymning” för barnen i Fors-Rommele församling.

Manlig präst ler mot gudstjänstbesökare som sitter i kyrkbänkarna.

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Kyrkans öppna förskola i Sjuntorp

Fredagar i Kyrkans hus kl. 9.00-11.30