Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Efter dopet

Året efter dopet inbjuds barnen till en gudstjänst med små och stora. Rommele pastorat uppmärksammar också årsdagen genom att överlämna en gåva, i form av en dopängel. Barn och föräldrar erbjuds att deltaga i Kyrkans öppna förskola, där gåvan överlämnas.

Det år barnen fyller fyra inbjuds barnen att få en ”Bibel för barn”. Detta sker i en gudstjänst med små och stora i Upphärads kyrka för barnen i Upphärads församling och till en söndagseftermiddag i Kyrkans hus Sjuntorp kallad ”Kura skymning” för barnen i Fors-Rommele församling.