Efter dopet

Gemenskapen för barn och föräldrar i gudstjänst och öppen förskola.

Året efter dopet inbjuds barnen till en gudstjänst med små och stora. Rommele pastorat uppmärksammar också årsdagen genom att överlämna en gåva, i form av en dopängel. Barn och föräldrar erbjuds att deltaga i Kyrkans öppna förskola, där gåvan överlämnas.

Det år barnen fyller fyra inbjuds barnen att få en ”Bibel för barn”. Detta sker i en gudstjänst med små och stora i Upphärads kyrka för barnen i Upphärads församling och till en söndagseftermiddag i Kyrkans hus Sjuntorp kallad ”Kura skymning” för barnen i Fors-Rommele församling.