Gudstjänst

Äntligen får flera vara med!
De nya restriktionerna ger oss möjlighet att erbjuda flera att delta i gudstjänstfirandet. 

FÖR VÅRA KYRKOR GÄLLER FÖLJANDE MAXANTAL
Fors och Rommele kyrka
Max 50 personer utan markerade sittplatser. Även mer än 50 personer kan vara möjligt om sällskap sitter vid de markerade sittplatserna på varannan bänkrad. Ett sällskap får inte vara större än 8 personer. Vid flera mindre sällskap ska max 4 personer sitta på varje markerad bänkrad och det ska vara minst en meter mellan varje sällskap. Om enskilda individer sitter i bänkraderna får maximalt 3 personer sitta per markerad bänkrad.

Upphärads kyrka
Max 50 personer utan markerade platser. Vi bedömer kyrkan vara för liten för att ta in fler än 50 personer även om det finns markerade platser.

Samlingar i våra församlingshem
Vi bedömer att våra lokaler är för små för att följa restriktionerna som tillåter 50 personer. Därför har vi bestämt ett maxantal för respektive församlingshem. Kyrkans hus, Sjuntorp max 40 personer. Upphärads församlingshem max 30 personer.

I Rommele pastorat samlas vi till gudstjänst varje söndag och vid de stora högtiderna precis som kristna har gjort i alla tider. I gudstjänsten får vi möta vår Herre och varandra, ta del av hans Ord och inspireras till ett vardagsliv där kärleken från och till Jesus Kristus får vara grunden.

Högmässan

Bland gudstjänsterna har Högmässan en särskild plats, som i stort sett är den gudstjänst som firats sedan Kyrkans allra äldsta tid, men där också varje tid får ge sitt bidrag till firandet av Jesu uppståndelse. Justinus martyren skriver ca år 150 så här:  

På den dag som kallas solens dag samlas vi alla, från städerna och från landet.

Man läser ur apostlarnas hågkomster och profeternas skrifter så länge som tiden räcker. När läsaren har slutat håller föreståndaren ett anförande, och uppmanar ivrigt till att efterfölja dessa sköna ord.

Därefter reser vi oss alla tillsammans och ber, och när vi har avslutat bönen bärs bröd, vin och vatten fram. Föreståndaren frambär efter förmåga böner och tacksägelser och folket stämmer in med ”Amen”.

Sedan delas de välsignade gåvorna ut och tas emot av var och en, och åt dem som inte är närvarande sänds de ut av diakonerna.

Precis som då kommer vi från olika sammanhang, olika vardagar, för att möta Gud. Än idag läser vi ur apostlarnas hågkomster (Evangelierna och breven i Nya testamentet) och profeternas skrifter (Gamla testamentet) och inspireras till ett liv i Jesu efterföljd. Än idag inbjuds alla döpta att fira nattvard för att ta emot Guds nåd och styrka. Högmässan är rik på musik och symboler som inte bara är vackra, utan också kan erbjuda oss en djupare förståelse av vem Gud är och vad det är att leva som en del i Guds folk, som en kristen.

Barnen då?

"Låt barnen komma till mig" säger Jesus och människor i alla åldrar är välkomna till alla våra gudstjänster. I Upphärad samlas i regel barnen till söndagsskola under predikan och får höra en berättelse ur Bibeln och pyssla något som har med söndagens tema att göra. Några gånger per termin firar vi också Gudstjänst med små och stora, en gudstjänst där barnen får extra stor plats, med bibelläsning, bön och en predikan särskilt anpassad för barnen.

 

Med anledning av coronaviruset

I dessa tider oroar vi oss alla, men kyrkan finns för alla, även nu. Vi firar gudstjänst och följer de förändringar som Folkhälsomyndigheten och Svenska kyrkan rekommenderar. 

Det maximala antalet vid varje samling är 8 personer. Vi är uppmärksamma på om det kommer nya förhållningsregler och kommer då att informera om detta.

Vi är rädda om varandra och visar hänsyn genom att följa nedanstående punkter.

1. Stanna hemma om du känner dig sjuk eller förkyld

Välkommen tillbaka när du är frisk. Vi ber för dig i gudstjänsten. Gud är med dig, du är inte ensam.

2. Tvätta händerna före gudstjänsten

På toaletterna finns tvål och vatten. Alla som tjänstgör tvättar händerna före gudstjänsten.

3. Undvik att ta i hand

Det gäller även vid ”Herrens frid”. Du kan istället lägga handen på hjärtat och söka ögonkontakt med andra gudstjänstfirare.