Församlingsinstruktion

Vart fjärde år tar alla församlingar i Svenska kyrkan fram en församlingsinstruktion.

Den svarar på frågor om vad pastoratet vill vara, vilken vision vi har och hur vi, på en övergripande nivå, ska komma dit. En del av församlingsinstruktionen är också att ta fram ett eller flera utvecklingsområden för den kommande fyraårsperioden.

De två områden, som vi kom fram till hos oss i Rommele pastorat var ”Kyrkogårdarna som kulturmiljö och mötesplats” samt ”Från tweenie till ung vuxen, helhetsperspektiv på barn och ungdomsarbetet”. Det finns såklart mycket annat som vi också kommer att arbeta med, men det betyder att vi ska försöka arbeta extra med dessa två områden de kommande åren.


Visionen för pastoratet delar vi med hela Skara stift. Den är: Tillsammans i Rommele pastorat, i ord och handling, tala tydligt om Jesus. Tillsammans betyder att det inte bara är några få anställda som är kyrkan utan att anställda, förtroendevalda, ideella och deltagare behövs för att kyrkan ska leva. Välkommen du också!

Församlingsinstruktion 2020-2023