Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sopplunch

Soppa serveras varannan onsdag, (jämna veckor) i Kyrkans Hus kl. 12.00 Ibland med underhållning. Se kommande annonsering. Kostnad 30 kr. Överskottet går till Kyrkans Internationella arbete.

 

Marianne Bertilsson

Marianne Bertilsson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Diakoniassistent

Mer om Marianne Bertilsson

Diakoniassistent med ansvar för de diakonala frågorna i hela pastoratet tillsammans med kyrkoherde.