Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sopplunch

i Kyrkans hus, Sjuntorp

Start 18 september

Soppa serveras varannan onsdag, jämna veckor, i Kyrkans Hus kl. 12.00.
Ibland med underhållning. Se kommande annonsering. Kostnad 30 kr. Överskottet går till ACT Svenska kyrkan

 

Marianne Bertilsson

Marianne Bertilsson

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Diakoniassistent

Mer om Marianne Bertilsson

Diakoniassistent med ansvar för de diakonala frågorna i pastoratet, tillsammans med kyrkoherden.