Predikstol
Foto: Jimmie Midflo

Predikstolen i Fors

Byggd i barockstil och utfördes av Michael Schmidt år 1734 och 1990 flyttades den från södra till norra korväggen. På korgens sidor sitter relief som återger händelser från Jesus sista dagar. Under reliefen sitter rektangulära tavlor där olika bibelord är skrivna och inskriptioner finns även strax under korgens överliggare. Trappan är av senare datum. Det sexsidiga ljudtaket kröns på toppen av Kristus med segerfanan. Predikstolen och ljudtaket konserverades senast år 1994.

På predikstolen finns även en timglasuppsats med fyra glas och som är av 1700-tal. Järnet på denna har en gång varit förgyllt.

Karl XII:s bibel ligger även på predikstolen. Denna är av blindstämpelband med förgyllda detaljer, metallbeslag och färgade snitt och kom i kyrkans ägo 1761. I denna är det skrivet för hand: "Fors kyrka tillhörige. Kiöpt sedan den andre er worden upbränd då Fors kyrka by Brände 1761"
Renoverades någon gång under 1940-50-tal. Snitten av bladen fick marmorering, nya försättsblad och spännen fick nytt läder.