Vänersborg och Väne-Ryrs församling

En del av ditt liv
Foto: Leif Helldin

Gudstjänster och firande av mässa

Det finns ett förslag om förändring vad gäller antalet besökare men fortfarande gäller begränsningen att vid en sammankomst får man inte vara mer än 50 personer.

Om du vill kan du ringa till expeditionen 26 55 00 senast fredagen innan kl. 12.00 och boka en plats. Då reserveras en plats till dig fram till 10 minuter före gudstjänstens början.

Vi kommer att räkna de som kommer och när det är fullt kan inte fler komma in.

Vanligtvis firas högmässa i Vänersborgs kyrka. Ännu kommer vi inte att fira mässa i någon av kyrkorna. Vi kommer att använda ordinarie ordning (agenda) utom måltiden. Målet är att åter igen fira mässa, på ett säkert sätt. Även på Bibelns tid fanns tider då Herrens måltid inte kunde firas, se 1 Kor 11:20, men då av en helt annan anledning än idag.

 Gunilla Martinsson, kyrkoherde 

Välkommen till dopträff lördagen den 14 november kl. 11.00 i Vänersborgs kyrka. Klicka på bilden för att anmäla dig!

Nej, kyrkan är inte stängd för begravningar.

Det är svårt att inte kunna vara med på en anhörigs begravning, många är sjuka eller över 70 + och uppmanas stanna hemma. Församlingens kyrkor är stora och alla besökare uppmanas sitta glest och att inte ha nära kontakt. Antalet besökare begränsas av regler från myndigheter.

Vi ser en tendens att allt fler vill flytta fram begravningen. Jag vill uppmana alla som hamnar i denna svåra situation att försöka ordna ett värdigt avsked för den avlidne inom en månad. Att samla alla som skulle vilja varit med är kanske inte möjligt. Åtgärder är vidtagna för att anhöriga ska kunna ta avsked på ett värdigt och säkert sätt. Kanske kan man ordna en minnesstund för alla anhöriga längre fram när situationen är en annan.

Men då dyker andra frågor upp. Var och hur kan den döde förvaras innan begravning skett? Svenska kyrkan har ansvaret och under normala förhållanden finns kapacitet att klara det. I Sverige finns regeln som säger att gravsättning eller kremering ska ske inom 30 dagar. Sker kremering ska gravsättning ske inom ett år. I många andra länder ska gravsättning ske inom samma vecka som dödsfallet ägt rum. Låt oss hjälpas åt att ge alla avlidna ett värdigt slut.

Gunilla Martinsson, kyrkoherde

Många frågor om begravningar, artikel från VGR Fokus. Klicka på bilden för att läsa mer...
Konfirmand? Klicka på bilden för att läsa mer och anmäla dig!
Läs månadsbladet på webben!
Nu kan du använda "Kyrkguiden" i din mobil eller surfplatta!
Svenskakyrkan stöttar kampanjen nej till näthat
Hjälp ungdomar att hitta boende – nu!

UPPROP!

Har du ett hjärta för unga människor och har tid att ge? Röda korset, Rädda barnen och flera andra organisationer gör nu en kraftsamling för att kunna ge unga asylsökande studenter möjlighet att fullfölja sina studier genom ett ordnat boende.

Vill du vara med?

Kontakta: Maritha Johansson Kjell, 0521-26 55 73 eller Gunilla Martinsson, 0521-26 55 01 eller på e-post vanersborg.pastorat@svenskakyrkan.se

Läs mer på Vänersborgs kommuns hemsida, klicka här!

Klicka på bilden för att läsa mer om gravskötsel.

Om Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset följer Svenska kyrkan utvecklingen och för en pågående dialog med ansvariga myndigheter. Vad gäller verksamheten följs de råd och riktlinjer som ges av dessa myndigheter.

Vi håller entrédörren stängd!

Har du feber, hosta eller luftvägssymtom?
Då vill vi inte att du besöker oss förrän du är frisk. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att inte smitta andra.

Har du varit i ett riskområde?
Då är vi tacksamma om du inte besöker våra verksamheter förrän du varit hemma i Sverige under 14 dagar. Det motsvarar inkubationstiden för coronaviruset.

Det finns information på vår hemsida för våra verksamheter som uppdateras fortlöpande utifrån aktuell information på  www.krisinformation.se

Våra expeditionstider är oförändrade. Du når oss på telefon: 0521-26 55 00
eller via e-post: vanersborg.pastorat@svenskakyrkan.se

Gunilla Martinsson
Kyrkoherde
0521-26 55 01