Meny

Vänersborg och Väne-Ryrs församling

En del av ditt liv
Bild: Leif Helldin
Andakt Söndag 16 Augusti kl. 11.00. Klicka på bilden för att se andakten. Du länkas till församlingens Youtube kanal.

Mötas inför Guds ansikte

Att fira gudstjänst är kyrkans viktigaste uppgift. Kyrkans uppdrag är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. En viktig uppgift är att vara till för sin medmänniska. För att orka med alla uppgifter som krävs i familjen och samhället behöver vi energi. Vi behöver fyllas på, vi behöver kraft som inte bara är vår egen. Vår egen vilja och kraft är ändlig och vi behöver stå i kontakt med den oändlige, den evige, med livets källa, med Gud. Att fira gudstjänst är att släppa allt arbete och annat som upptar oss, för att möta Gud. Redan i Andra Mosebok berättas om Israels folk som är slavar i Egypten, att Gud ser hur de plågas och lovar att befria dem. Mose vädjar inför Farao ”Släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära.” (2 Mos 3:7 och 5:1)

Att fira gudstjänst är att vara inför Guds ansikte och ta emot Guds kärlek och frid.

I höst sker några förändringar i församlingens gudstjänstplan. I Blåsutkyrkan kommer det att vara gudstjänst varannan söndag. I Marierokyrkan kommer det att vara andakt varje veckodag utom onsdag. Gudstjänst kommer att firas på julafton, Trettondedag jul och Annandag påsk. I Onsjökyrkan är det gudstjänst en gång i månaden och en gång i månaden är det andakt, dvs varannan söndag händer något i Onsjökyrkan. I Vänersborgs kyrka kommer det att vara högmässa varje söndag och helgdag, förutom några helgdagar då det är gudstjänst utan nattvard. Vänersborgsmässan kommer att vara i Blåsutkyrkan.

När jag skriver dessa rader har vi riktlinjerna från regeringen att inte kunna ha samlingar för mer än 50 personer att förhålla oss till. Alla som är 70 år och äldre ska hålla sig hemma. Vi behöver alla bidra för att minska smittspridningen av covid-19 i vårt samhälle.

Hur kommer detta att påverka församlingens gudstjänstliv? Biskopen har gett tillåtelse (beslut 2020-04-02) att fira söndagen utan att fira huvudgudstjänst. Från 3 maj till 30 augusti kommer det inte att firas vanliga gudstjänster och högmässor utan det är ”Öppen kyrka” i Vänersborgs kyrka söndagar kl.10-12 med möjlighet för enskild andakt och ljuständning. I Väne-Ryr planeras friluftsgudstjänster, datum utifrån tidigare plan med start 14 juni till 30 augusti.

Några gudstjänster och andakter kommer att filmas. Du kan enkelt hitta dem om du har en dator. Är du osäker – ring och fråga!

Håll dig uppdaterad genom att besöka församlingens hemsida, där finns senaste informationen.

Gud överger oss inte! Vi kommer att få en ny förståelse om vem Gud är, hur Gud verkar mitt i alla svårigheter.

Gud som har skapat allt håller hela världen i sin hand!

Gunilla Martinsson, kyrkoherde 

Nej, kyrkan är inte stängd för begravningar.

Det är svårt att inte kunna vara med på en anhörigs begravning, många är sjuka eller över 70 + och uppmanas stanna hemma. Församlingens kyrkor är stora och alla besökare uppmanas sitta glest och att inte ha nära kontakt. Antalet besökare begränsas av regler från myndigheter.

Vi ser en tendens att allt fler vill flytta fram begravningen. Jag vill uppmana alla som hamnar i denna svåra situation att försöka ordna ett värdigt avsked för den avlidne inom en månad. Att samla alla som skulle vilja varit med är kanske inte möjligt. Åtgärder är vidtagna för att anhöriga ska kunna ta avsked på ett värdigt och säkert sätt. Kanske kan man ordna en minnesstund för alla anhöriga längre fram när situationen är en annan.

Men då dyker andra frågor upp. Var och hur kan den döde förvaras innan begravning skett? Svenska kyrkan har ansvaret och under normala förhållanden finns kapacitet att klara det. I Sverige finns regeln som säger att gravsättning eller kremering ska ske inom 30 dagar. Sker kremering ska gravsättning ske inom ett år. I många andra länder ska gravsättning ske inom samma vecka som dödsfallet ägt rum. Låt oss hjälpas åt att ge alla avlidna ett värdigt slut.

Gunilla Martinsson, kyrkoherde

Många frågor om begravningar, artikel från VGR Fokus. Klicka på bilden för att läsa mer...
Konfirmand? Klicka på bilden för att läsa mer och anmäla dig!
Svenskakyrkan stöttar kampanjen nej till näthat
Hjälp ungdomar att hitta boende – nu!

UPPROP!

Har du ett hjärta för unga människor och har tid att ge? Röda korset, Rädda barnen och flera andra organisationer gör nu en kraftsamling för att kunna ge unga asylsökande studenter möjlighet att fullfölja sina studier genom ett ordnat boende.

Vill du vara med?

Kontakta: Maritha Johansson Kjell, 0521-26 55 73 eller Gunilla Martinsson, 0521-26 55 01 eller på e-post vanersborg.pastorat@svenskakyrkan.se

Läs mer på Vänersborgs kommuns hemsida, klicka här!

Läs månadsbladet på webben!
Nu kan du använda "Kyrkguiden" i din mobil eller surfplatta!
Klicka på bilden för att läsa mer om gravskötsel.

Om Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset följer Svenska kyrkan utvecklingen och för en pågående dialog med ansvariga myndigheter. Vad gäller verksamheten följs de råd och riktlinjer som ges av dessa myndigheter.

Vi håller entrédörren stängd!

Har du feber, hosta eller luftvägssymtom?
Då vill vi inte att du besöker oss förrän du är frisk. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att inte smitta andra.

Har du varit i ett riskområde?
Då är vi tacksamma om du inte besöker våra verksamheter förrän du varit hemma i Sverige under 14 dagar. Det motsvarar inkubationstiden för coronaviruset.

Det finns information på vår hemsida för våra verksamheter som uppdateras fortlöpande utifrån aktuell information på  www.krisinformation.se

Våra expeditionstider är oförändrade. Du når oss på telefon: 0521-26 55 00
eller via e-post: vanersborg.pastorat@svenskakyrkan.se

Gunilla Martinsson
Kyrkoherde
0521-26 55 01