Vänerskolan

1877 inledde Elfsborgs läns döfstumskola sin verksamhet i Vänersborg

Gravsten

Strandkyrkogården  3-1021-1032

Vänerskolan

1877 inledde Elfsborgs läns döfstumskola sin verksamhet i Vänersborg. Tio elever undervisades i Villa Augusta på lasarettsområdet. På den tiden fanns inget internat, så eleverna var inackorderade hos familjer i staden.

1896 stod en ny stor skola klar vid Edsvägen. Här fanns möjlighet att bo på internat.

Skolan kom snart att öppna för undervisning av döva med flerhandikapp.

Från och med 1965 heter skolan Vänerskolan. 

Lärar-och rektorsparet Elisabeth Anrep Nordin och Fredrik Nordin utvecklade en internationellt uppmärksammad pedagogik för elever med flerhandikapp.

Det finns inga anteckningar i gravböckerna om några elever är gravsatta i denna grav.