Elisabeth Anrep Nordin, 1857 - 1947

Elisabeth föddes 1857 och var den första kvinnan i Sverige som tog examen som dövstumlärare

Grav för Elisabeth Anrep Nordin, Fredrik Nordin

Strandkyrkogården  3-2871-2872

Elisabeth Anrep Nordin, Fredrik Nordin

Elisabeth föddes 1857 i Skultuna och dog i Lerum 1947. Hon var den första kvinnan i Sverige som tog examen som dövstumlärare. Detta skedde 1877. Samma år startade dövstumskolan i Vänersborg. Elisabeth och hennes familj flyttade dit 1892. Eleverna var dövstumma blinda.

1901 fick verksamheten namnet Drottning Sofias stiftelse.

1906 grundades ett arbetshem, Lyckhems asyl, för de elever som hade någon mer funktionsskillnad. Elisabeths betydelse för handikappedagogiken i Sverige är mycket stor. Hennes undervisningsmetod utgick från elevernas individuella förmågor.

1909 blev Elisabeth den första kvinnan som invaldes i Vänersborgs stadsfullmäktige. Hon representerade Reformpartiet.

1922 flyttades den mesta verksamheten till Lund. Dövstumskolan blev kvar och heter sedan 1965 Vänerskolan.

Fredrik Nordin var rektor för dövstumskolan 1892-1917. Han var även intendent vid Vänersborgs museum och medlem av Vitterhetsakademien.