Intressanta gravar

Här nedan kan du läsa om intressanta gravar på kyrkogårdarna.

Foto från Katrinedals kyrkogård