Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom församlingen. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter och 12 ersättare och väljs vart fjärde år av de kyrkotillhöriga i församlingen.

Flertalet av kyrkofullmäktiges ledamöter

Kyrkofullmäktige mandatperioden 2022-01-01 - 2025-12-31 

Bakre raden: Jan Palmqvist, Jarl Helgegren, Andreas Hjertén, Hans Norén, Gunilla Jansson, Anders Gunn, Gabriela König, Birgit Bratt, Maria Zetterlund, Amandla Cassel Lensing, Kerstin Åberg, Ann Olsson

Främre raden: Mathias Olsson, Gunnel Jende, Birgitta Götlind, Kerstin Backlund, Inger Setterby, Ann-Christin Helgegren, Kjell Sunnerdahl, Madelaine Karlsson, Sandra Stegeröd,   Roland Stegeröd

Ej med på bild: Peter Larsson, Daniel Andersson, Elisabeth Larsson  Johannesson, Annika Wennerblom, Stefan Ramberg, Jenny Bjärefors, Margaretha Olsson

 

Här kan du läsa aktuella kallelser till Kyrkofullmäktige

 

Protokoll

2022

2022-11-07

2022-09-19

2022-05-16

2022-03-14

 

2021

2021-12-13

2021-11-08

2021-09-20

2021-05-10

2021-03-15

2020

2020-11-09

2020-09-21

2020-05-11

2019

2019-11-04

2019-09-23

2019-05-06

2019-03-11

 

2018

2018-09-24

2018-05-07

2018-03-12

2018-02-05

2017

2017-12-11

2017-11-06

2017-09-18

2017-05-08

2017-04-10

2017-01-16

 

2016  

2016-11-07

2016-09-19

2016-05-09

2016-03-14


2015 

2015-11-09

2015-05-11

2015-09-21

2015-03-16

 

2014 

2014-11-10

2014-09-22

2014-05-12

2014-03-17

 

2013

2013-12-16