Diakonalt Center

Klockstapel vid Marierokyrkan

Diakonalt Center

Vi finns på Oxelgatan 2 i Vänersborg och här har vi samlat det diakonala arbetet i Vänersborgs och Väne-Ryrs församling.

Diakonerna utgår härifrån och här finns vårt hjälparbete i församlingen samlat.

På Diakonalt Center strävar vi efter är att varje individ ska bli sedd och accepterad.

Andakt 9.30 och därefter är vårt café öppet till 11.00. Måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Vi erbjuder stödsamtal som är kostnadsfria.

Maritha Johansson Kjell 0521-26 55 73
Rose Wirgarth 0521-26 55 13
Sonja Johansson 0521-26 55 26