Anders Fredrik Carlsson 1835-1907

A F Carlssons skofabrik

Foto på A F Carlssons gravsten

Anders Fredrik Carlsson 1835-1907

A F Carlsson grundade skofabriken i Vänersborg 1873. Fabriken var länge Vänersborgs största arbetsgivare med som mest 700 anställda. På grund av konkurrens från billigare importskor lades fabriken ner 1969.