Korsdraget Blåsut

– en ungdomsgrupp med fart, fläkt och frid!

Korsdraget

Korsdraget Blåsut 

Korsdraget (åk 6 och uppåt) start v. 36 onsdag 6/9 kl 16-18
Kontaktperson Erik Ståhlberg 0521- 26 55 32